Καλεστε μας

2104825881

Τι είναι το ΚΔΑΠμεΑ «ΣΤΟΡΓΗ»;

Η δημιουργία του κέντρου στηρίζεται από την δράση « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Η δράση αφορά στην παροχή δωρεάν θέσεων απασχόλησης και φροντίδας ατόμων με αναπηρία βοηθώντας έτσι τις οικογένειες τους. Οι ωφελούμενες οικογένειες μπορούν να κάνουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ώστε να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. 

Σκοπός μας είναι ο κοινωνικός συγχρωτισμός των ΑμεΑ, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων οικογενειών και των παιδιών τους και η εκμάθηση διαχείρισης ελεύθερου χρόνου. Το επιστημονικό προσωπικό, με την έναρξη της κάθε σεζόν, αξιολογεί τους συμμετέχοντες για την δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων. Ο χώρος μας διαμορφώνεται και αναβαθμίζεται τακτικά, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την άνεση μετακίνησης και αυτοεξυπηρέτησης που απαιτείται. Στους ωφελούμενους κηδεμόνες που εγγραφούν στο κέντρο μας παρέχουμε  επιπλέον υπηρεσίες, όπως παροχή μετακίνησης με δικό μας μέσο μεταφοράς, ανάλογα με τα κοινωνικά κριτήρια, και συμβουλευτική γονέων.


Βρείτε εδώ τον εσωτερικό κανονισμό.

Βρείτε μας

Σταυράκη 27 & Κολοκοτρώνη, Αγ. Ι. Ρέντης

Καλέστε μας

Ακολουθήστε μας